Uppskattad inspirationslunch med Magnus Helgesson och Helena Kortered

By | nyheter

Den 7 maj bjöd Hojum Företagarförening tillsammans med sin systerförening i Skogstorpa in till inspirationslunch på Lindströms Bil. Ett 50-tal deltagare fick efter en läcker vårlunch med mingel och kollegiala samtal lyssna till två mycket intressanta talare.

Först ut var Trollhättans nya näringslivschef, Helena Kortered, som gav en överskådlig bild av hur man arbetar med att skapa ett gott företagarklimat som ska ge arbetstillfällen i vår snabbt växande stad. Lokaler och mark för nyetablering, en attraktiv boendemiljö och arbetskraft med rätt utbildning är några av punkterna i satsningen.

Därefter fick deltagarna en mycket spirituellt framförd duvning i att bygga framgångsrika företag. Detta av entreprenören och grundaren av bland annat restaurangkedjan Harrys, Magnus Helgesson. Aldrig sluta försöka… Tro på de udda tankarna… Hitta rätt medarbetare… Många frön såddes hos en vetgirig publik.

Mer info om Magnus och hans böcker:
https://my.izwop.com/magnus-helgesson/bc-25142

Årsmöte 2019

By | nyheter

Hojums företagarföreningens årsmöte 2019 hölls på Rhodins bil 28 februari. 

Ny styrelse valdes. Anders Johansson fick fortsatt förtroende och valdes om som ordförande. Övriga styrelseledamöter blev Thomas Nilsson (vide ordförande), Therese Hillemalm, Mikael Mossberg, Anders Rhodin och Patrick Anderssson (nyval). Verksamhetsberättelsen lästes upp och vår revisor gav styrelsen ansvarsfrihet. 

Yvonne valdes som kassör och Rune Johansson är fortsatt områdesrepresentant. Årsavgifterna fastställdes till oförändrade. Efter styrelsemötet hade Anders Rohdin på Rhodins bil anordnat en trevlig tipspromenad med efterföljande after work med god dryck och räksmörgås från Coop Kronhjorten. 

Nytt år nya verksamhetsplaner, detta sker 2019

By | nyheter

Hojum företagarförening
Verksamhetsplan 2019

Mötesforum
8 januari.  Styrelsemöte med detaljplanering för årets aktiviteter.
28 febr.     Styrelsemöte, Årsmöte och därefter ”After Work” på Rhodins bil
7 maj.        Inspirationslunch på Lindströms bil. Därefter styrelsemöte.
Sept.          Inspirationslunch/mötesplats på Skogstorpa, med efterföljande styrelsemöte.
Nov.           Kvälls föreläsning ”inspiration” samt styrelsemöte.

Det planeras att hålla ca 5 styrelsemöten under året.

Detta ska styrelsen arbeta med under året:
Trafiklösningar.
Jobba vidare för att området förbättras och snyggas till. Ha regelbunden kontakt med kommunens gatu/park enhet.

Medlemsmöten
Vi kommer att ha 4 medlemsmöten under året. Vid inbjudan ska vi trycka på att det är för att skapa kontaktytor mellan företagen på området. Vi ska be medlemmarna skicka med frågor som de vill att vi ska ta upp på dessa träffar. Detta gäller särskilt de träffar där näringslivsenheten deltar.

Länk mellan Företagen och kommunen
Delar av styrelsen kommer att delta på de fortsatta diskussionerna med näringslivsenheten, förvaltningschefer och företagarföreningarna under frågan ”Hur skapar vi Sveriges bästa näringslivsklimat”. Har med en representant i Småföretagarrådet som startat på initiativ av Företagarna och Trollhättans Stad.

Kommunikationen med våra medlemmar
Vi kommer att ge ut nyhetsbrev under året. Dessutom kommer vi att skicka ut meddelande om de beslut som tas på våra styrelsemöten för snabbare komma ut med information. Vi ska uppdatera hemsidan oftare.