Inspirations- och mingel-lunch

By september 1, 2015 nyheter

Skärmklipp 2015-09-01 15.31.40Inspirations- och mingel-lunch för våra medlemmar den 10 september.

Samtliga medlemsföretag bjöds in av Skogstorpa Företagarförening till mycket trevlig Inspiratonslunch på Fasetten.

I anslutning till lunchen fick man lyssna till en spännande föreläsning om industrirobotar. Arrangemanget var ett samverkansprojekt mellan Skogstorpa – och Hojums Företagarföreningar .

Här fick företagare i området möjlighet att komma och träffa kollegor.

Föreläsare – Gunnar Bolmsjö

Gunnar Bolmsjö är professor i Robotteknik vid högskolan Väst. Han startade sin anställning 2011 och var tidigare professor i samma ämne vid Lunds Universitet. Han sitter i Högskolans Västs produktionstekniska laboratorium på Nohabvägen där forskningen inom området bedrivs med modern och aktuell utrustning. Hans forskning fokuserar på robotar med dess tillämpningar, främst inom industrin och projekt är som regel tillsammans med institut och industrin.

Skärmklipp 2015-09-01 15.31.35Under senare år är robotisering i lågvolymtillverkning ett hett ämne liksom säkerhet och samverkan operatör – robot. Samtidigt utvecklas robotar inom olika serviceområden oerhört fort och man kan se en framtida användning inom industrin av nya typer av robotar.

På olika sätt kommer den utveckling vi ser idag att i grunden påverka samhällsutvecklingen.

Man kan jämföra med när PC-datorn kom eller mobiltelefonen. Vid tiden före kunde man inte föreställa sig vad som skulle hända, och efter kunde man inte föreställa sig hur man kunde leva utan dator eller mobiltelofen.

Han gav oss lite bakgrund till var vi står idag och de utmaningar vi ställs inför, främst inom industrin med också utblickar mot servicerobotik som är ett spännande område där en hel del forskning pågår.

Han gav oss några exempel från forskningen med bilder och filmklipp som illustrerar vad som är möjligt och det kommer att bli ett levande föredrag om och med robotar i olika sammanhang baserat på egen forskning och vad som händer i världen just nu.