Välbesökt medlemskväll med föredragshållaren Fredrik Paulun

By december 7, 2018 nyheter, Trollhättan

Torsdagen den 22 november gästades Hojums företagarförening av näringsexporten och hälsoinspiratören Fredrik Paulun.

-”Det var den största och enskilt mest välbesökta medlemsaktiviteten i föreningens mer än 15-åriga historia”, gladas föreningens ordförande Andersson Johansson åt. Närmare fler än 80 personer hade anmält sig för kvällen.

Föredraget föregicks av ett mingel med en lättare italiensk tallrik, och som vanligt när föreningsens medlemmar kommer samman så blir det alltid glatt och trevligt.

Fredrik Paulun är aktiv inom sitt exportområde, näring och hälsa kopplad till näring. Sammanfattningsvis så handlade föredraget om att både inspirera men också att lära ut om innehållet i den mat som vi äter både till vardag, inför träning och till fest. Vi påverkas av vår mat, och vi påverkas av hur vår mat producerats. Beroende på vad grisarna äter innan slakt, så blir innehållet in grisens vävnader, muskler och fett olika och våra kroppar påverkas av denna kedja.

Vi i Hojums företagarförening passar samtidigt på att önska god jul och gott nytt år, och hoppas på ett bra år!