Styrelsens målsättning

Hojums företagareförening skall vara en förening som tillvaratager och arbetar för utvecklingen av gemensamma intressen inom området.

Anders Johansson

Teamolomed

Ordförande

Thomas Nilsson

Nolato

vice Orförande

Therese Hillemalm

Stora Coop Kronhjorten

Ledamot

Mikael Mossberg

Lindströms bil

Ledamot

Anders Rohdin

Rohdins Classic Cars

Ledamot

Yvonne Ojala

YO Redovisning

Kassör

Rune Johansson

Föreningsadjuntant

Områdesrepresentant

Styrelsens handlingsprogram

Att vara remissinstans i kommunala frågor som berör området i plan-, trafik-, gatu- och miljöfrågor.

Att representera föreningen på de sammankomster för Trollhättans företagarföreningar som administreras av Näringslivsenheten.

Att understödja och stimulera den kommersiella verksamheten inom området.

Att lämna medlemsföretagen information två gånger per år.

Att till årsmötet presentera verksamhetsberättelse samt förslag till budget för kommande verksamhetsår.