Category

nyheter

PQM Systems bjuder in

By | nyheter

PQM Systems välkomnar er till att prova ett av våra viktiga verktyg för företagsutveckling – Visdomsdialog®.

  • Du lär dig att få svar på företagets och dina egna aktuella frågor.
  • Du lär dig att förenkla dina handlingsplaner för att genomföra förändringar och utvecklas.

Visdomsdialog® är en träffsäker process, som är både effektiv, snabb och insiktsfull. När du provat den (ca. 1,5 tim.) så vet du hur värdefull den är.
Genom Visdomsdialogs guidade processer identifieras den kunskap som redan finns, och hjälper dig att få fram nya insikter om företaget.
Låt oss genom Visdomsdialog® öppna upp för nya lösningar och idéer i ert företag.

30 oktober 09.00-10.30 – prova på pris 100 kr. Vi arbetar tillsammans med er digitalt via zoom.

Boka via vår hemsida: www.pqmsystems.com/se/visdomsdialog-hojum

2 juni – Styrelsemöte och avtackning

By | nyheter

Tisdag 2 juni hölls ett styrelsemöte hos Lindströms bil. Under mötet uppdaterades Hojumföretagens årsplan och styrelsen passade även på att tacka av Rune Johansson som avgår som Områdesrepresentant.
Rune kommer dock även i framtiden att finnas tillgänglig när det behövs och han passar på att tacka alla för alla trevliga möten och samtal under åren.

Årsmöte 2020

By | nyheter

Tisdag 25 februari hölls årsmöte med bland annat val av styrelse. Mötet hölls i Möbelmästarnas lokaler och efter ett bra möte avslutades kvällen med after work och mingel.

Möte med Trollhättans stad

By | nyheter

Den 21 januari träffade delar av styrelsen bland andra Trollhättans stads representanter, stadsarkitekt och ansvariga för gatukontoret för att diskutera vägar och skyltning till, från och i området Hojum.

Grillunch med träningstema

By | nyheter

Den 18:e september anordnade Hojum Företagarförening grillunch med träningsfokus. Ett 40-tal deltagare gick en rundvandring på Crossfit Trestads fina lokaler på Hojum. Jonas Holmin, ägare och huvudcoach på Crossfit Trestad höll ett föredrag om hur de arbetar. Jonas betonade att träning och kost hör samman, och förklarade vikten av att träna rätt.

Dessutom fick vi lära oss allt om träningssupplement från Fredrik ”Figge” Adamsson som är avdelningschef på Gymgrossisten i Trollhättan. Figge är även instruktör på Crossfit Trestad.

Efter genomgången blev det mingel och grillunch ute i solskenet. Vi tackar Crossfit Trestad och Gymgrossisten för en härlig eftermiddag.

Här kan ni läsa mer om Gymgrossisten och Crossfit Trestad

Uppskattad inspirationslunch med Magnus Helgesson och Helena Kortered

By | nyheter

Den 7 maj bjöd Hojum Företagarförening tillsammans med sin systerförening i Skogstorpa in till inspirationslunch på Lindströms Bil. Ett 50-tal deltagare fick efter en läcker vårlunch med mingel och kollegiala samtal lyssna till två mycket intressanta talare.

Först ut var Trollhättans nya näringslivschef, Helena Kortered, som gav en överskådlig bild av hur man arbetar med att skapa ett gott företagarklimat som ska ge arbetstillfällen i vår snabbt växande stad. Lokaler och mark för nyetablering, en attraktiv boendemiljö och arbetskraft med rätt utbildning är några av punkterna i satsningen.

Därefter fick deltagarna en mycket spirituellt framförd duvning i att bygga framgångsrika företag. Detta av entreprenören och grundaren av bland annat restaurangkedjan Harrys, Magnus Helgesson. Aldrig sluta försöka… Tro på de udda tankarna… Hitta rätt medarbetare… Många frön såddes hos en vetgirig publik.

Mer info om Magnus och hans böcker:
https://my.izwop.com/magnus-helgesson/bc-25142

Årsmöte 2019

By | nyheter

Hojums företagarföreningens årsmöte 2019 hölls på Rhodins bil 28 februari. 

Ny styrelse valdes. Anders Johansson fick fortsatt förtroende och valdes om som ordförande. Övriga styrelseledamöter blev Thomas Nilsson (vide ordförande), Therese Hillemalm, Mikael Mossberg, Anders Rhodin och Patrick Anderssson (nyval). Verksamhetsberättelsen lästes upp och vår revisor gav styrelsen ansvarsfrihet. 

Yvonne valdes som kassör och Rune Johansson är fortsatt områdesrepresentant. Årsavgifterna fastställdes till oförändrade. Efter styrelsemötet hade Anders Rohdin på Rhodins bil anordnat en trevlig tipspromenad med efterföljande after work med god dryck och räksmörgås från Coop Kronhjorten. 

Nytt år nya verksamhetsplaner, detta sker 2019

By | nyheter

Hojum företagarförening
Verksamhetsplan 2019

Mötesforum
8 januari.  Styrelsemöte med detaljplanering för årets aktiviteter.
28 febr.     Styrelsemöte, Årsmöte och därefter ”After Work” på Rhodins bil
7 maj.        Inspirationslunch på Lindströms bil. Därefter styrelsemöte.
Sept.          Inspirationslunch/mötesplats på Skogstorpa, med efterföljande styrelsemöte.
Nov.           Kvälls föreläsning ”inspiration” samt styrelsemöte.

Det planeras att hålla ca 5 styrelsemöten under året.

Detta ska styrelsen arbeta med under året:
Trafiklösningar.
Jobba vidare för att området förbättras och snyggas till. Ha regelbunden kontakt med kommunens gatu/park enhet.

Medlemsmöten
Vi kommer att ha 4 medlemsmöten under året. Vid inbjudan ska vi trycka på att det är för att skapa kontaktytor mellan företagen på området. Vi ska be medlemmarna skicka med frågor som de vill att vi ska ta upp på dessa träffar. Detta gäller särskilt de träffar där näringslivsenheten deltar.

Länk mellan Företagen och kommunen
Delar av styrelsen kommer att delta på de fortsatta diskussionerna med näringslivsenheten, förvaltningschefer och företagarföreningarna under frågan ”Hur skapar vi Sveriges bästa näringslivsklimat”. Har med en representant i Småföretagarrådet som startat på initiativ av Företagarna och Trollhättans Stad.

Kommunikationen med våra medlemmar
Vi kommer att ge ut nyhetsbrev under året. Dessutom kommer vi att skicka ut meddelande om de beslut som tas på våra styrelsemöten för snabbare komma ut med information. Vi ska uppdatera hemsidan oftare.

Välbesökt medlemskväll med föredragshållaren Fredrik Paulún

By | nyheter, Trollhättan

Torsdagen den 22 november gästades Hojums företagarförening av näringsexperten och hälsoinspiratören Fredrik Paulun.

-”Det var den största och enskilt mest välbesökta medlemsaktiviteten i föreningens mer än 15-åriga historia”, gläds föreningens ordförande Anders Johansson åt. Fler än 80 personer hade anmält sig för kvällen.

Föredraget föregicks av ett mingel med en lättare italiensk tallrik, och som vanligt när föreningens medlemmar kommer samman så blir det alltid glatt och trevligt.

Fredrik Paulún är en svensk näringsfysiolog och författare till ett större antal böcker. Sammanfattningsvis så handlade föredraget om att både inspirera men också att lära ut om innehållet i den mat som vi äter både till vardag, inför träning och till fest. Vi påverkas av vår mat, och vi påverkas av hur vår mat producerats. Beroende på vad grisarna äter innan slakt, så blir innehållet in grisens vävnader, muskler och fett olika och våra kroppar påverkas av denna kedja.

Vi i Hojums företagarförening passar samtidigt på att önska god jul och gott nytt år, och hoppas på ett bra år!

Årsmöte

By | nyheter

Årsmötet började med en god lunch och därefter fortsatte vi våra Årsmötesförhandlingar med

Oppositionsrådet Peter Eriksson (M) som mötesordförande.

Read More