Verksamhetsplan 2023

November: Medlemsaktivitet
September: Företagsevent
6 maj: Hojumdagen
27 februari: Årsmöte på Lindströms Bil kl. 19:00 (Start 17:30 med styrelsemöte).
26 januari: Standupkväll med Ann Westin och middag. Samaktivitet med Skogstorpa.

Detta ska styrelsen arbeta med under året:

Trafiklösningar: Jobba vidare för att området förbättras och snyggas till. Ha regelbunden kontakt med kommunens gatu-/parkenhet.

Medlemsmöten: Vi kommer att ha medlemsmöten under året. Vid inbjudan ska vi trycka på att det är för att skapa kontaktytor mellan företagen på området. Vi ska be medlemmarna skicka med frågor som de vill att vi ska ta upp på dessa träffar. Detta gäller särskilt de träffar där näringslivsenheten deltar.

Länk mellan Företagen och kommunen: Delar av styrelsen kommer att delta på de fortsatta diskussionerna med näringslivsenheten, förvaltningschefer och företagarföreningarna under frågan ”Hur skapar vi Sveriges bästa näringslivsklimat”. Har med en representant i Småföretagarrådet som startat på initiativ av Företagarna och Trollhättans Stad.

Kommunikationen med våra medlemmar: Vi kommer att ge ut nyhetsbrev under året. Dessutom kommer vi att skicka ut meddelande om de beslut som tas på våra styrelsemöten för snabbare komma ut med information. Vi ska uppdatera hemsidan tillräckligt ofta för att hålla denna intressant.