Verksamhetsplan 2022

27 februari 2023: Årsmöte hos Lindströms Bil.
26 januari 2023: Standupkväll med Ann Westin på Lilla NOVA med Hojum & Skogstorpas medlemmar.
9 december: Skogstorpa Företagarförening bjuder in till grötfrukost på Fasetten.
11 oktober: Möte med kommunen för att diskutera frågor som rör området.
29 september: Företagsträff hos Riddermark Bil med lättare mat och dryck samt julgåveförslag från Beriksson.
19 maj: Rundvisning och smakprovning i Abbe Markets nya lokaler för Hojum & Skogstorpas medlemmar.
31 mars: Standupkväll med Henrik Hjelt på Lilla NOVA med Hojum & Skogstorpas medlemmar.
15 mars: Årsmöte i Möbelmästarnas lokaler.

Detta ska styrelsen arbeta med under året:

Trafiklösningar: Jobba vidare för att området förbättras och snyggas till. Ha regelbunden kontakt med kommunens gatu-/parkenhet.

Medlemsmöten: Vi kommer att ha medlemsmöten under året, vilka vid behov kan ske digitalt. Vid inbjudan ska vi trycka på att det är för att skapa kontaktytor mellan företagen på området. Vi ska be medlemmarna skicka med frågor som de vill att vi ska ta upp på dessa träffar. Detta gäller särskilt de träffar där näringslivsenheten deltar.

Länk mellan Företagen och kommunen: Delar av styrelsen kommer att delta på de fortsatta diskussionerna med näringslivsenheten, förvaltningschefer och företagarföreningarna under frågan ”Hur skapar vi Sveriges bästa näringslivsklimat”. Har med en representant i Småföretagarrådet som startat på initiativ av Företagarna och Trollhättans Stad.

Kommunikationen med våra medlemmar: Vi kommer att ge ut nyhetsbrev under året. Dessutom kommer vi att skicka ut meddelande om de beslut som tas på våra styrelsemöten för snabbare komma ut med information. Vi ska uppdatera hemsidan tillräckligt ofta för att hålla denna intressant.