Om föreningen

Företagarföreningens betydelse har ökat under de senaste åren. Det är idag mer aktuellt än någonsin att visa för våra beslutsfattare att Hojums näringsliv består av engagerade och intresserade företagare, som har en vilja att vara med och påverka företagandets villkor.

Din intressebevakare på Hojum

Som medlem bevakar vi dina intressen genom:

Det är idag ytterst viktigt att du som företagare sluter upp bakom oss i företagarföreningen. Ju fler vi är desto större tyngd har våra åsikter. Tveka därför inte att gå med i Hojums Företagarförening.

Medlemsavgiften är 300 kronor per år

I avgiften ingår företagsskylt i informationstavlan vid Gärdhemsvägen och info med kontaktuppgifter på hemsidan.

Vi kommer att ha minst två möten per år, där vi träffas under gemytliga former för att diskutera angelägna frågor. Har ni funderingar eller programförslag, tveka då inte att kontakta någon i styrelsen.