Vi finns på Hojum

På Hojum finns ett brett mångfald av företag. Här finner du allt från redovisningsbyråer till företag som tillverkar och levererar precisionsdetaljer till flygindustrin. Vi kan hjälpas åt att växa som företagare och område genom ökad kännedom om respektive företag inom vårt egna område.

Så väl när vi själva behöver ett till exempel en ny hemsida eller ett däckbyte, så skadar det inte att känna att grannen nästgårds faktiskt kan leverera det ni behöver. Känner vi till vilka tjänster och produkter som finns här så kan vi även hjälpas åt att sprida vetskapen om varandra till nya kunder och intressenter inom kommunen, utom Sverige.

Som sades på ett styrelse möte, vi skall inte behöva gå över ån efter vatten.