Besikta Bilprovning

I över 50 år hade den statligt ägda Bilprovningen monopol på den svenska marknaden för bilbesiktning. När marknaden avreglerades 2010 steg Besikta Bilprovning in som en ny aktör inom bilprovningen med målsättningen att göra något annorlunda. Något nytt. Vi ville sätta en ny standard för bilprovning – och det behövdes.

Besiktningarna hade inte utvecklats i samma takt som bilarna. Jämfört med förr ser dagens bilar mer ut som rullande datorer, och besiktningen måste anpassas därefter. Därför startade vi en bilprovning som inte bara gör det som lagen kräver, utan erbjuder något mer. Något som både är enklare och säkrare för dig och din familj. Resultatet blev Besikta Bilprovning.

Besikta Bilprovning
Bilprovarevägen 9, 461 37 Trollhättan
Telefon: 0520-305 21
Web: www.besikta.se

Mats Pettersson
Mobil: 0736-88 24 15
E-post: mats.pettersson2@besikta.se