Företagshuset Hojum

Hojums företagarförening skall vara en förening som tillvaratager och arbetar för utvecklingen av gemensamma intressen inom området. Föreningens betydelse har ökat under de senaste åren. Det är idag mer aktuellt än någonsin att visa för våra beslutsfattare att Hojums näringsliv består av engagerade och intresserade företagare, som har en vilja att vara med och påverka företagandets villkor. Ju fler vi är desto större tyngd har våra åsikter.

Hojums Företagarförening
Verkmästarevägen 11, 461 37 Trollhättan
E-post: info@hojumforetagen.se
Web: www.hojumforetagen.se

Therese Brodén
Telefon: 0704 – 88 49 31
E-post: therese@hojumforetagen.se