Trestad Laser AB

”Vår vision och styrka är att med egen maskinpark kunna tillverka en komplett detalj från plåtämne till färdig produkt.”

Vi arbetar ständigt med att förbättra flödet för att effektivisera vår verksamhet och att hålla nere leveranstiderna gentemot våra kunder. Vi arbetar även för att bibehålla engagemanget hos personalen, samt att verka för ett konsekvent kvalitets och miljö tänkande. Vi ska också fortsätta att vårda det goda samarbete vi etablerat med kunder och leverantörer på ett långsiktigt plan.

Trestad Laser AB
Faktorsgatan 3, 471 37 Trollhättan
Tel: 0520-47 80 70
Fax: 0520-154 10
Mail: info@trestadlaser.se
Hemsida: www.trestadlaser.se