Trollbilen AB

Trollbilen AB äger och förvaltar fastigheter samt förenlig verksamhet.

Mer information kommer inom kort.

Ola Persson
E-post: ola.persson86@gmail.com

Trollbilen AB
Vermästarevägen 5 E,
461 37 Trollhättan