14 januari
Styrelsemöte med detaljplanering för årets aktiviteter samt utkast för verksamhetsplan 2020.

25 februari
Styrelsemöte, Årsmöte och därefter ”After Work” .

April
– ”Hojumsdagarna”, därefter styrelsemöte. (Dessa dagar flyttas till hösten p.g.a. Covid 19, datum bestäms senare)
– 14 april hölls styrelsemöte på Trestad Laser.

2 juni
Styrelsemöte på Lindströms bil med avtackning av tidigare områdesansvarige Rune Johansson som slutar. Rune ersätts av Kurt Sköld.

September
– ”Inspirationsinbjudan” med företagsbesök, efterföljande styrelsemöte.
– 26/9 – Preliminärt Hojumsdagar, flyttad från april p.g.a. Covid 19.

November
Kvälls föreläsning ”inspiration” gemensamt med Skogstorpa samt styrelsemöte.

– Det planeras att hålla totalt ca 5 styrelsemöten under året.

Detta ska styrelsen arbeta med under året:

Vi kommer att ge ut nyhetsbrev under året. Dessutom kommer vi att skicka ut meddelande om de beslut som tas på våra styrelsemöten för att snabbare komma ut med information. Vi ska uppdatera hemsidan tillräckligt ofta för att hålla denna intressant.

Detta kan vi hjälpa dig med

Föra en bra dialog med kommun, myndigheter | Främja den kommersiella verksamheten på området | Ge dig information om aktuella händelser i området | Marknadsföra området

Trafiklösningar

Jobba vidare för att området förbättras och snyggas till. Ha regelbunden kontakt med kommunens gatu/park enhet.

Länk mellan Företagen och kommunen

Delar av styrelsen kommer att delta på de fortsatta diskussionerna med näringslivsenheten, förvaltningschefer och företagarföreningarna under frågan ”Hur skapar vi Sveriges bästa näringslivsklimat”. Har med en representant i Småföretagarrådet som startat på initiativ av Företagarna och Trollhättans Stad.

Medlemsmöten

Vi kommer att ha 4 medlemsmöten under året. Vid inbjudan ska vi trycka på att det är för att skapa kontaktytor mellan företagen på området. Vi ska be medlemmarna skicka med frågor som de vill att vi ska ta upp på dessa träffar. Detta gäller särskilt de träffar där näringslivsenheten deltar.

Kommunikationen med våra medlemmar

Vi kommer att ge ut nyhetsbrev under året. Dessutom kommer vi att skicka ut meddelande om de beslut som tas på våra styrelsemöten för snabbare komma ut med information. Vi ska uppdatera hemsidan tillräckligt ofta för att hålla denna intressant.