26 januari
Styrelsemöte med detaljplanering för årets aktiviteter samt utkast för verksamhetsplan 2021.

Februari/mars
Styrelsemöte, Årsmöte och därefter ”After Work”.

April/maj
”Hojumsdagarna”, därefter styrelsemöte. (denna aktivitet räknar vi redan med att vi får flytta till hösten p.g.a. rådande föhållanden med Covid 19)

September
”Inspirationsinbjudan” med företagsbesök, efterföljande styrelsemöte.

November
Kvällsföreläsning ”inspiration” gemensamt med Skogstorpa samt styrelsemöte.

Det planeras att hålla totalt ca 5 styrelsemöten under året.

Detta ska styrelsen arbeta med under året:

Trafiklösningar
Jobba vidare för att området förbättras och snyggas till. Ha regelbunden kontakt med kommunens gatu-/parkenhet.

Medlemsmöten
Vi kommer att ha medlemsmöten under året, vilka vid behov kan ske digitalt. Vid inbjudan ska vi trycka på att det är för att skapa kontaktytor mellan företagen på området. Vi ska be medlemmarna skicka med frågor som de vill att vi ska ta upp på dessa träffar. Detta gäller särskilt de träffar där näringslivsenheten deltar.

Länk mellan Företagen och kommunen
Delar av styrelsen kommer att delta på de fortsatta diskussionerna med näringslivsenheten, förvaltningschefer och företagarföreningarna under frågan ”Hur skapar vi Sveriges bästa näringslivsklimat”. Har med en representant i Småföretagarrådet som startat på initiativ av Företagarna och Trollhättans Stad.

Kommunikationen med våra medlemmar
Vi kommer att ge ut nyhetsbrev under året. Dessutom kommer vi att skicka ut meddelande om de beslut som tas på våra styrelsemöten för snabbare komma ut med information. Vi ska uppdatera hemsidan tillräckligt ofta för att hålla denna intressant.

Detta ska styrelsen arbeta med under året:

Vi kommer att ge ut nyhetsbrev under året. Dessutom kommer vi att skicka ut meddelande om de beslut som tas på våra styrelsemöten för att snabbare komma ut med information. Vi ska uppdatera hemsidan tillräckligt ofta för att hålla denna intressant.

Detta kan vi hjälpa dig med

Föra en bra dialog med kommun, myndigheter | Främja den kommersiella verksamheten på området | Ge dig information om aktuella händelser i området | Marknadsföra området

Trafiklösningar

Jobba vidare för att området förbättras och snyggas till. Ha regelbunden kontakt med kommunens gatu/park enhet.

Länk mellan Företagen och kommunen

Delar av styrelsen kommer att delta på de fortsatta diskussionerna med näringslivsenheten, förvaltningschefer och företagarföreningarna under frågan ”Hur skapar vi Sveriges bästa näringslivsklimat”. Har med en representant i Småföretagarrådet som startat på initiativ av Företagarna och Trollhättans Stad.

Medlemsmöten

Vi kommer att ha 4 medlemsmöten under året. Vid inbjudan ska vi trycka på att det är för att skapa kontaktytor mellan företagen på området. Vi ska be medlemmarna skicka med frågor som de vill att vi ska ta upp på dessa träffar. Detta gäller särskilt de träffar där näringslivsenheten deltar.

Kommunikationen med våra medlemmar

Vi kommer att ge ut nyhetsbrev under året. Dessutom kommer vi att skicka ut meddelande om de beslut som tas på våra styrelsemöten för snabbare komma ut med information. Vi ska uppdatera hemsidan tillräckligt ofta för att hålla denna intressant.