Årsmöte 2019

By maj 21, 2019 nyheter

Hojums företagarföreningens årsmöte 2019 hölls på Rhodins bil 28 februari. 

Ny styrelse valdes. Anders Johansson fick fortsatt förtroende och valdes om som ordförande. Övriga styrelseledamöter blev Thomas Nilsson (vide ordförande), Therese Hillemalm, Mikael Mossberg, Anders Rhodin och Patrick Anderssson (nyval). Verksamhetsberättelsen lästes upp och vår revisor gav styrelsen ansvarsfrihet. 

Yvonne valdes som kassör och Rune Johansson är fortsatt områdesrepresentant. Årsavgifterna fastställdes till oförändrade. Efter styrelsemötet hade Anders Rohdin på Rhodins bil anordnat en trevlig tipspromenad med efterföljande after work med god dryck och räksmörgås från Coop Kronhjorten.