Årsmöte 2022

Årsmötet som tvingades flyttas från februari till mars blev till slut av. 15 personer närvarade och följande beslut togs:

Val av ordförande: Anders Johansson, 1 år.

Val av styrelseledamöter:

Val av revisor: Pontus Andersson (P&C Ekonomi AB), omval.

Valberedning: Kurt Sköld (1 år ordförande) samt Mattias Karlsson (1 år kvar).