Möte med kommunen

Måndagen den 10/10 hade flera av styrelsemedlemmarna möte med kommunen för att diskutera frågor som rör Hojum.

Det är sådana tillfällen som vi tar tillvara på för att visa föreningens engagemang och intresse i att påverka. På vår kontaktsida kan ni föreslå vad vi kan ta upp i framtiden för att förbättra området både administrativt och praktiskt.