Nytt år nya verksamhetsplaner, detta sker 2019

By januari 22, 2019 nyheter

Hojum företagarförening
Verksamhetsplan 2019

Mötesforum
8 januari.  Styrelsemöte med detaljplanering för årets aktiviteter.
28 febr.     Styrelsemöte, Årsmöte och därefter ”After Work” på Rhodins bil
7 maj.        Inspirationslunch på Lindströms bil. Därefter styrelsemöte.
Sept.          Inspirationslunch/mötesplats på Skogstorpa, med efterföljande styrelsemöte.
Nov.           Kvälls föreläsning ”inspiration” samt styrelsemöte.

Det planeras att hålla ca 5 styrelsemöten under året.

Detta ska styrelsen arbeta med under året:
Trafiklösningar.
Jobba vidare för att området förbättras och snyggas till. Ha regelbunden kontakt med kommunens gatu/park enhet.

Medlemsmöten
Vi kommer att ha 4 medlemsmöten under året. Vid inbjudan ska vi trycka på att det är för att skapa kontaktytor mellan företagen på området. Vi ska be medlemmarna skicka med frågor som de vill att vi ska ta upp på dessa träffar. Detta gäller särskilt de träffar där näringslivsenheten deltar.

Länk mellan Företagen och kommunen
Delar av styrelsen kommer att delta på de fortsatta diskussionerna med näringslivsenheten, förvaltningschefer och företagarföreningarna under frågan ”Hur skapar vi Sveriges bästa näringslivsklimat”. Har med en representant i Småföretagarrådet som startat på initiativ av Företagarna och Trollhättans Stad.

Kommunikationen med våra medlemmar
Vi kommer att ge ut nyhetsbrev under året. Dessutom kommer vi att skicka ut meddelande om de beslut som tas på våra styrelsemöten för snabbare komma ut med information. Vi ska uppdatera hemsidan oftare.