Nytt år nya verksamhetsplaner, detta sker 2019

By | nyheter

Hojum företagarförening
Verksamhetsplan 2019

Mötesforum
8 januari.  Styrelsemöte med detaljplanering för årets aktiviteter.
28 febr.     Styrelsemöte, Årsmöte och därefter ”After Work” på Rhodins bil
7 maj.        Inspirationslunch på Lindströms bil. Därefter styrelsemöte.
Sept.          Inspirationslunch/mötesplats på Skogstorpa, med efterföljande styrelsemöte.
Nov.           Kvälls föreläsning ”inspiration” samt styrelsemöte.

Det planeras att hålla ca 5 styrelsemöten under året.

Detta ska styrelsen arbeta med under året:
Trafiklösningar.
Jobba vidare för att området förbättras och snyggas till. Ha regelbunden kontakt med kommunens gatu/park enhet.

Medlemsmöten
Vi kommer att ha 4 medlemsmöten under året. Vid inbjudan ska vi trycka på att det är för att skapa kontaktytor mellan företagen på området. Vi ska be medlemmarna skicka med frågor som de vill att vi ska ta upp på dessa träffar. Detta gäller särskilt de träffar där näringslivsenheten deltar.

Länk mellan Företagen och kommunen
Delar av styrelsen kommer att delta på de fortsatta diskussionerna med näringslivsenheten, förvaltningschefer och företagarföreningarna under frågan ”Hur skapar vi Sveriges bästa näringslivsklimat”. Har med en representant i Småföretagarrådet som startat på initiativ av Företagarna och Trollhättans Stad.

Kommunikationen med våra medlemmar
Vi kommer att ge ut nyhetsbrev under året. Dessutom kommer vi att skicka ut meddelande om de beslut som tas på våra styrelsemöten för snabbare komma ut med information. Vi ska uppdatera hemsidan oftare.

Välbesökt medlemskväll med föredragshållaren Fredrik Paulún

By | nyheter, Trollhättan

Torsdagen den 22 november gästades Hojums företagarförening av näringsexperten och hälsoinspiratören Fredrik Paulun.

-”Det var den största och enskilt mest välbesökta medlemsaktiviteten i föreningens mer än 15-åriga historia”, gläds föreningens ordförande Anders Johansson åt. Fler än 80 personer hade anmält sig för kvällen.

Föredraget föregicks av ett mingel med en lättare italiensk tallrik, och som vanligt när föreningens medlemmar kommer samman så blir det alltid glatt och trevligt.

Fredrik Paulún är en svensk näringsfysiolog och författare till ett större antal böcker. Sammanfattningsvis så handlade föredraget om att både inspirera men också att lära ut om innehållet i den mat som vi äter både till vardag, inför träning och till fest. Vi påverkas av vår mat, och vi påverkas av hur vår mat producerats. Beroende på vad grisarna äter innan slakt, så blir innehållet in grisens vävnader, muskler och fett olika och våra kroppar påverkas av denna kedja.

Vi i Hojums företagarförening passar samtidigt på att önska god jul och gott nytt år, och hoppas på ett bra år!