Hojum Företagarförening

Företagarföreningens betydelse har ökat under de senaste åren. Det är idag mer aktuellt än någonsin att visa för våra beslutsfattare att Hojums näringsliv består av engagerade och intresserade företagare, som har en vilja att vara med och påverka företagandets villkor.

Var medlem i Hojums Företagarförening
Din intressebevakare på Hojum

Som medlem bevakar vi dina intressen genom:

  • att föra en bra dialog med kommun, myndigheter och organisationer.
  • att främja den kommersiella verksamheten på området.
  • att fortlöpande ge dig information om aktuella händelser i området.
  • att marknadsföra området.
  • att verka för att skyltar för gator och företagsskyltar är aktuella.

Det är idag ytterst viktigt att du som företagare sluter upp bakom oss i företagarföreningen.
Ju fler vi är desto större tyngd har våra åsikter. Tveka därför inte att gå med i Hojums Företagarförening.

Medlemsavgiften är
200 kronor per år.

Till detta kommer en serviceavgift enligt följande:
  •  För fastighetsägare 1.050:- exkl. moms,
  •  För föreningar 1.050:- exkl. moms,
  •  För företag med 0 – 2 anställda 1.050:- exkl. moms,
  •  3 – 20 anställda 2.100:- exkl. moms,
  •  fler än 20 anställda 3.150:- exkl. moms.
I avgiften ingår företagsskylt i informationstavlan vid Gärdhemsvägen och info med kontaktuppgifter på hemsidan.
Vi kommer att ha minst två möten per år,
där vi träffas under gemytliga former
för att diskutera angelägna frågor.
Har ni funderingar eller programförslag,
tveka då inte att kontakta någon i styrelsen.