AB Karl Hedin är en av Sveriges ledande privatägda träkoncerner. Vi är stolta över att stå för trygghet, lokal närvaro, hög kvalitet, kompetent personal och brett utbud, samtidigt som vi värnar om både människorna och naturen på de orter där vi verkar. Med full kontroll på hela kedjan, från egen skog till egna sågverk och egen bygghandel, eller som vi säger – från planta till planka.

Våra verksamhetsområden:
Råvara från skogarna i Bergslagen som försågas och förädlas lokalt till framförallt byggprodukter och specialemballage.

Sågverk
i Sverige och via dotterbolag i Estland som förädlar råvaran.

Bygghandeln som i huvudsak förmedlar byggvaror på den svenska marknaden via den egna bygghandelskedjan.

Emballage
med produktion som är inriktad på specialemballage av trä till de större regionala exportindustrierna.

För mer information se: www.abkarlhedin.se

Montörvägen 5, 461 37  Trollhättan
Telefon: 0520-488000

Kontakt: Robert Möller
Mail: robert.moller@abkarlhedin.se

Hemsida: www.abkarlhedin.se