Besiktning, teknisk provning och kontroll av material och svetsar.

Kontakt: Claes Eriksson
Industrigatan 6, 46137 Trollhättan