ELTEAM AB är ett installationsföretag med hög kompetens för projektledning, installationsansvar, elkonstruktion, elinstallation, skåpsbyggnation, PLC programmering samt att tilllämpa avancerad styrning i produktionsutrustningar.

Vår affärside är att tillhandahålla tjänster till våra kunder, för att skapa ett fungerande samspel mellan människa, maskin och styrutrustning. Detta för att optimera produktionskapaciteten i maskiner och processer inom industrin. I våra åtaganden ingår, att utifrån kundens önskemål och kravspecifikation, leverera projektledning, programmering, elkonstruktion, dokumentation, skåpsutrustning, installation, utbildning, idrifttagning, produktionsövervakning, förebyggande underhåll samt service.

ELTEAM AB har för avsikt att skapa en relation med våra Kunder, som borgar för ett långsiktigt samarbete, för att på detta sätt kunna trygga att kompetensen bibehålles i regionen.

Genom att arbeta i nätverk med andra lokala leverantörer skall vi skapa konstellationer för att ge Kunden ett alternativ som borgar för att kunskapen finns kvar i regionen när projekten är slutförda.

Idag har vi mycket kompetent personal för projektgenomförade, produktionsstyrning, samt för mindre ändringar i befintliga utrustningar. Där vi kommer att söka kompetens hos andra leverantörer är robotprogrammering, mekanisk konstruktion, tillverkning och montage.

Elteam i Trollhättan AB

Verkmästarevägen 25, 461 37 Trollhättan
Telefon: 0705-40 03 10
Fax: 0520-131 83
Mail: info@elteam.org