Vår verksamhet består av tillverkning och försäljning av armstöd till stolar för främst skogsmaskiner, truckar och lastbilar.

Frameco AB
Installatörvägen 19, 461 37  Trollhättan

Telefon: 0520 – 488230
Fax: 0520 – 808 09

Mail: info@frameco.se

www.frameco.se