Reklambyrån Ingrid.gopa är en reklambyrå som verkar för att öka sina kunders kommunikation med intressenter och kunder. Genom att analysera och fastställa företags identitet och profil och därefter vara med och stärka företagens image, för att i nästa steg kommunicera ut detta.

Många företag är idag gömda bakom en fasad och man är lite blygsam med att påvisa vad man är duktig på eller många gånger bäst i området eller i hela Sverige. Reklambyrån Ingrid:gopa lirkar fram detta och hjälper till att basunera ut detta med utgång med de resurser som finns.

Kontakt: Fredrik Pommer Adler
Mail: fredrik@ingridgopa.se