Vi ska hjälpa människor att minska på stressen och få en bättre möjlighet att prestera och vara motiverad i sitt arbetsliv. Det medför att vi får friskare företag som är lönsammare. Vår grund ligger i väl beprövade teorier om kvalitet, beteendevetenskap, KBT där vi har utarbetat ett koncept vi döpt till PQM – Personal Quality Management.

Industrigatan 2, 461 37 Trollhättan
Hemsida