Styrelsens målsättning

Hojums företagareförening skall vara en förening som tillvaratager och arbetar för utvecklingen av gemensamma intressen inom området.

Anders Johansson

Ordförande

TeamOlmed

Thomas Nilsson

vice Ordförande

Nolato

Therese Hillemalm

Ledamot

Stora Coop Kronhjorten

Mikael Mossberg

Ledamot

Lindströms bil

Anders Rohdin

Ledamot

Rohdins Classic Cars

Patrick Andersson

Ledamot

Trestad Laser

Yvonne Ojala

Kassör

YO Redovisning

Kurt Sköld

Områdesrepresentant

Möbelmästarna Trollhättan

Peter Sköld

Ledamot

Möbelmästarna Trollhättan

Styrelsens handlingsprogram

  • Att vara remissinstans i kommunala frågor som berör området i plan-, trafik-, gatu- och miljöfrågor.
  • Att representera föreningen på de sammankomster för Trollhättans företagarföreningar som administreras av Näringslivsenheten.
  • Att understödja och stimulera den kommersiella verksamheten inom området.
  • Att lämna medlemsföretagen information två gånger per år.
  • Att till årsmötet presentera verksamhetsberättelse samt förslag till budget för kommande verksamhetsår.

Protokoll från tidigare styrelsemöten:

Styrelsemöte Hojums företagarförening 210206
Styrelsemöte Hojums företagarförening 201027
Styrelsemöte Hojums företagarförening 200825
Styrelsemöte Hojums företagarförening 200602
Styrelsemöte Hojums företagarförening 200414
Styrelsemöte Hojums företagarförening 200225
Styrelsemöte Hojums företagarförening 200114