JU FLER VI ÄR

DESTO STÖRRE TYNGD HAR VÅRA ÅSIKTER

 
 

Tillsammans kan vi växa

som företagare och område

1
1

VÅRT MÅL MED HOJUMS FÖRETAGARFÖRENING

Hojums företagarförening skall vara en förening som tillvaratager och arbetar för utvecklingen av gemensamma intressen inom området. Ju fler vi är desto större tyngd har våra åsikter.

NYHETER

PÅ GÅNG

Måndag 20 juni – Styrelsemöte på Rohdins Classic Cars

HUR BLIR VI BÄTTRE?

Genom att vi sätter upp mål och visioner tillsammans och tar fram en plan för hur vi skall nå fram till dessa, kan vi arbeta i en löpande process där vi kan se förändring.
Företagarföreningens betydelse har ökat under de senaste åren. Det är idag mer aktuellt än någonsin att visa för våra beslutsfattare att Hojums näringsliv består av engagerade och intresserade företagare.
78

Förslag &

Förbättringar

Kom gärna med förslag om hur vi skulle kunna förbättra området både administrativt och praktiskt. Det kan vara allt från att klaga på att det står skrotbilar övergivna till att plantera nya buskar och träd.